Greitas pristatymas
Saugus pirkimas
Atsiėmimas parduotuvėje
Geru emocijų garantija
+370 683 11419

Elektroninės parduotuvės Žaisk Kartu taisyklės

Prekių keitimas ir grąžinimas:

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450 ) nustato pirkėjui parduodamų prekių, išskyrus:

 • vaistus bei vandenį,
 • elektros energiją,
 • kurą,
 • kitas inžineriniais tinklais tiekiamas prekes, grąžinimo ir keitimo tvarkos bendruosius reikalavimus.

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai:

Kokius reikalavimus galima pateikti nusipirkus nekokybišką prekę? Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti: • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; • atitinkamai sumažinti prekės kainą; • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; • atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; • vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Prekės keitimo vieta

Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose. Kada prekės nekeičiamos ir negrąžinamos? Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas. Pirkėjas gali pasinaudoti nustatyta teise pakeisti nepatikusią prekę dėl jos spalvos, dydžio, modelio ar komplektiškumo, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai,
 • fotografijos ir kinematografijos prekės,
 • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai,
 • audiniai,
 • kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius,
 • megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai,
 • kūdikių drabužėliai,
 • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai,
 • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai,
 • kūdikių drabužėliai,
 • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai,
 • perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją,
 • mašinos ir mechaniniai įrenginiai,
 • elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai,
 • antžeminio transporto priemonės,
 • laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai,
 • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai,
 • laikrodžiai,
 • ginklai ir šaudmenys,
 • baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai,
 • žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.